Szkoła

Misja

Uczymy z pasją.

Kierujemy się odpowiedzialnością i szacunkiem wobec drugiego człowieka. 

Wychowujemy w duchu wartości chrześcijańskich. 

Uczymy poszanowania polskiej tradycji i kultury oraz otwartości na innych ludzi. 

Naszym celem jest:

  • wspieranie harmonijnego rozwoju uczniów i ich twórczej aktywności;

  • wdrażanie do samodzielnego uczenia się i poszukiwania wiedzy;

  • wzmacnianie wewnętrznej motywacji i poczucia własnej wartości;

  • budowanie dobrych relacji z innymi ludźmi;

  • kształtowanie postaw obywatelskich i aktywności społecznej;

  • przygotowanie do dalszej edukacji oraz życia we współczesnym świecie.

 

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku