Szkoła

Podsumowanie XVII edycji konkursu "Ocalić od zapomnienia"

„ Przeszłość jest treścią naszej tożsamości także dzisiaj“. Te słowa Jana Pawła II mogą być myślą przewodnią, która towarzyszy wszystkim nam, wrażliwym na otaczające nas relikty przeszłości, tym, którym nie jest obojętny ich los. Tym, którzy chcą ocalić pamięć o miejscach i ludziach, którzy zostawili swój ślad w naszej lokalnej historii.  Ważne jest, by właśnie tę najbliższą nam historię znać, by dostrzegać ślady przeszłości, które zasługują, by dalej „trwać”. Bo nie ma przecież budowania przyszłości bez znajomości przeszłości.

W kwietniowe popołudnie w Milanowskiej Prywatnej Szkole Podstawowej z okazji finału siedemnastej już edycji konkursu pod hasłem „Ocalić od zapomnienia” spotkali się ludzie, którzy zauważają i doceniają to, co w naszej najbliższej okolicy ulega zniszczeniu i zapomnieniu. Co więcej, ci ludzie to młodzież i dzieci, które dzięki konkursowi organizowanemu od wielu lat przez Milanowską Prywatną Szkołę Podstawową nie pozwalają odejść w niepamięć miejscom i osobom, będącym częścią naszych „małych ojczyzn”.

Organizatorzy konkursu dają uczestnikom możliwość  wyboru formy wyrazu swojej „pamięci”. Prace oceniane są w trzech kategoriach: plastycznej, literackiej i od niedawna- multimedialnej. I choć z edycji na edycję wzrasta zainteresowanie tą ostatnią, co z pewnością jest znakiem naszych czasów, to najliczniej obsadzoną jest kategoria literacka. Ta różnorodność nie zamyka młodych w ścisłych ramach, daje możliwość wyrazu na kilka sposobów, daje szansę zaprezentować różne talenty.  Również wewnątrz poszczególnych kategorii można dostrzec rozmaitość umiejętności. Młodzież pięknie maluje i genialnie rysuje. Maluje również słowem pisanym, stosując ciekawe formy, niecodzienne narracje, a nawet próbuje swoich sił, z wyśmienitym skutkiem,  w poezji. Reżyseruje, przeprowadza wywiady i tworzy filmy dokumentalne. Wielkie brawa należą się zatem naszym młodym twórcom za kunszt, a Milanowskiej Prywatnej Szkole Podstawowej, czyli organizatorowi, za aspekt wychowawczy i poznawczy konkursu, za naukę współzawodnictwa w miłej, twórczej atmosferze. A zarówno uczestnikom, jak i organizatorom, za ciągłe podnoszenie poziomu, za jakość, która dzięki nim charakteryzuje konkurs „Ocalić od zapomnienia”.

            Jury konkursu, jak co roku, nie miało łatwego zadania. W kategorii multimedialnej I miejsce zdobył Szymon Jaworski. Nagrodę za II miejsce zdobyli Wiktor Pelc i Michał Zagajewski, a za III - Łukasz Kalbarczyk. W najliczniej obsadzonej kategorii literackiej (ok.60 prac!) osobno przyznano nagrody uczniom gimnazjum i szkół podstawowych.  Wśród gimnazjalistów I miejsce wywalczył swoją pracą Marcel Nowański, II -  Kacper Długosz, a III przypadło aż trojgu młodych pisarzy- Aleksandrze Obryckiej, Natalii Bartczak i Gabrieli Grabowskiej.  Ze względu na niezwykle wysoki poziom prac przyznano również dwa wyróżnienia- dla Kornelii Roszkowskiej oraz Oliwii Jagodzińskiej. Spośród prac uczniów szkół podstawowych najlepsza okazała się praca Amelii Szymańskiej, II miejsce zdobyła Jagoda Pawłowska, a III -  Agata Pałasz. Autorami wyróżnionych prac są Mateusz Janiszewski, Zofia Stankowska oraz Tymon Jakubowski.

Oceniający prace konkursowe w części plastycznej po niełatwych i długich obradach przyznali nagrody i wyróżnienia w kategorii malarstwo i w kategorii rysunek, osobno uczestnikom z gimnazjum i szkół podstawowych. Wśród malarzy ze szkół podstawowych I miejsce zdobył Michał Policht, II- Lena Frątczak, III- Karolina Wojtasik.  Spośród rysowników najlepsza okazała się Zofia Borkowska, zaraz za nią, z nagrodą za II miejsce, stanęła Nikola Bieliniak, a III nagrodę przyznano Marcie Tafelskiej. Jury przyznało w tej kategorii również jedno wyróżnienie- Julii Twarowskiej.

Wśród artystów z gimnazjum nagrodzono trzy osoby w kategorii malarstwo: I miejsce- Julia Pawłowska, II- Magdalena Mińkowska, III- Marysia Grzywacz, a także wyróżniono Natalię Szymańską.  Najwyżej ocenionym rysunkiem może pochwalić się Karina Ślesińska, II miejscem- Anna Policht, III - Maja Karnowska. W tej kategorii wyróżniona została Maja Szybińska.

            Laureatom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! Ogromne podziękowania i gratulacje składamy również rodzicom i nauczycielom, bez opieki i pomocy których udział dzieci i młodzieży w konkursie nie byłby możliwy.  Podziękowania należą się również Starostwu Powiatowemu za objęcie konkursu patronatem.  Nie można nie wspomnieć o koordynatorkach XVII edycji „Ocalić od zapomnienia”- p. Dorocie Łempickiej i p. Adriannie Sęk (zasiadających także w jury), bez pracy których konkurs nie mógłby się odbyć, a także o pozostałych członkach jury- p. Elwirze Studzińskiej, p. Monice Fitas- Durce i p. Michale Orłowskim.  Dziękujemy! Organizatorowi podziękowań nie trzeba. Największą nagrodą jest tak liczny udział młodych ludzi każdego roku w konkursie. Zapraszamy za rok, by znów wspólnie ocalić od zapomnienia.

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku