Szkoła

Historia

Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku powstała w 2001 roku.

Założycielami byli rodzice, którzy chcieli stworzyć dla swoich dzieci Szkołę kształtującą umiejętności samodzielnego uczenia się i poszukiwania wiedzy, wzmacniającą wewnętrzną motywację i poczucie własnej wartości, budującą dobre relacje z innymi ludźmi. Miejsce, gdzie uczy się z pasją, kierując się odpowiedzialnością i szacunkiem do drugiego człowieka; gdzie uczniowie wychowywani są w duchu wartości chrześcijańskich, poszanowania polskiej tradycji i kultury oraz otwartości na innych ludzi.

Uczeń ma do wyboru liczne nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne. Szkoła wspiera rodziców z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizując zajęcia logopedyczne, reedukacyjne oraz terapii pedagogicznej. Stałą pomocą uczniom i rodzicom służy psycholog. Misją milanowskiej szkoły zawsze było i jest kształcenie i wychowanie na najwyższym możliwym poziomie. Skuteczności działań dowodzą decyzje rodziców posyłających młodsze rodzeństwo do naszej szkoły.

Od wielu lat osiągamy sukcesy w sporcie i nauce. Zajmujemy medalowe miejsca w turniejach judo, piłki nożnej i zawodach pływackich szkół podstawowych. Nasi uczniowie osiągali i osiągają najlepsze wyniki w powiecie grodziskim na sprawdzianie szóstoklasisty a teraz na egzaminie ósmoklasisty. Absolwenci szkoły osiągają bardzo dobre wyniki nauczania w gimnazjum i liceum.

Włączamy się w akcje charytatywne. Uczestniczymy w programie szkół UNICEF.  Współpracujemy z Caritasem oraz  Stowarzyszeniem WIOSNA , przygotowując paczki dla dzieci w czasie świąt.  Zbieramy grosze wspierając Towarzystwo Nasz Dom, które prowadzi rodzinne domy dziecka. Uczestniczymy w programach edukacji ekologicznej.

Chętnie bierzemy udział we wszystkim, co dzieje się w Milanówku w dziedzinie kultury i sportu. Jesteśmy dumni z naszej placówki i jej osiągnięć. Cieszy nas fakt, że jesteśmy zespołem, który nieustannie czerpie motywację do dalszego rozwoju. Pracujemy z pasją, a satysfakcją jest dla nas coraz większa liczba uczniów i zadowolenie rodziców. Z radością wypuszczamy co roku kolejnych szóstoklasistów. Kiedy widzimy, jak uczniowie umieją dzięki naszej pracy odkrywać i wykorzystywać swoje możliwości, czujemy, jak wielki sens ma to, co robimy na co dzień.

W uznaniu zasług dla szkoły, samorząd Milanówka postanowił  przyznać szkole honorowe wyróżnienie. Kapituła Milanowskiego Liścia Dębu przyznała w ramach X edycji  wyróżnienie „ Milanowski Liść Dębu".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.milanowek.pl/1271,0

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku