Szkoła

Szkoła

Motto  „ Non scholae sed vitae discimus –  nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy”.

Uczymy i wychowujemy dzieci i młodzież , aby przygotować  je do aktywnego uczestnictwa w życiu naszego regionu. Od wielu lat jesteśmy organizatorem powiatowego konkursu „Ocalić od zapomnienia”, w którym uczniowie dokumentują historię zabytków okolicznych miejscowości. W uznaniu zasług dla szkoły, samorząd Milanówka przyznał szkole honorowe wyróżnienie „ Milanowski Liść Dębu”.

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku