Rekrutacja

Zasady Rekrutacji do klas I-VI

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY:

1. Rekrutację do szkoły przeprowadzamy od lutego (II semestr).

2. Zgłoszenia kandydatów na uczniów (wniosek do pobrania) są przyjmowane w sekretariacie szkoły.

3. Proces rekrutacyjny do klasy I to informacyjne spotkanie z dyrektorem, a następnie spotkanie nauczycieli z dziećmi.

W czasie spotkania z kandydatami nauczyciele obserwują dzieci w trakcie wspólnej zabawy, wykonywania zadań oraz spontanicznej aktywności: szczególnie zwracają uwagę na dojrzałość społeczną dzieci, gotowość do pracy w grupie, relacje z osobami dorosłymi i rówieśnikami.

Następnie nauczyciel nauczania początkowego w indywidualnej rozmowie z Państwem podsumowuje obserwacje, jest to dobry moment na wyrażenie Państwa obaw, trosk i oczekiwań i podjęcie ostatecznej decyzji.

4. Uczniem szkoły zostaje dziecko, którego rodzice podpiszą umowę kształcenia oraz wpłacą wpisowe do szkoły.

5. W przypadku rekrutacji do klas starszych każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie. W przypadku nowych uczniów przyjęcie do szkoły warunkowane jest rozmową kwalifikacyjną i weryfikacją umiejętności.

6. Pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje rodzeństwu uczniów szkoły.

 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA:

1. Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy.

2. Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń.

3. Pierwszeństwo mają dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszczało do przedszkola.

4. Dzieci wpisywane są na listę po podpisaniu przez Państwa umowy i wpłaceniu wpisowego.

5. Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy wizyty umawiać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

 

KOSZTY EDUKACJI

Wpisowe - jednorazowa opłata wstępna

750 PLN - wpisowe do przedszkola (w przypdku kontynuowania nauki w szkole - dopłata 750 PLN)

1600 PLN - wpisowe do szkoły

Czesne

W roku szkolnym 2015/2016 wysokość czesnego wynosi:

PLACÓWKA:

Płatność w 12 miesięcznych ratach:

Przedszkole

820 PLN

Szkoła

980 PLN

 
Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku