Rekrutacja

Rekrutacja do klasy VII na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja:

Szanowni Państwo,

obecny rok przyniósł kolejne zmiany w edukacji. Wiele rodzin staje przed decyzją dotyczącą dalszego kształcenie dzieci i zadaję sobie pytanie, która placówka umożliwi ich dziecku wysoki poziom nauczania i jednocześnie wychowania w duchu wartości.

Nasza szkoła może pochwalić się 16 letnim doświadczeniem edukacyjnym. Przez te wszystkie lata poszukiwaliśmy najlepszych sposobów pracy z dziećmi tak, by wyrosły na mądrych, samodzielnych i przygotowanych do wyzwań w dorosłym życiu. By to osiągnąć korzystaliśmy z najnowszych propozycji pedagogicznych i psychologicznych.

Naszą mocną stroną jest indywidualne podeście do ucznia realizowane za pomocą tutoringu - rozmów służących rozwojowi dziecka. Znamy dzieci od ich najmłodszych lat, towarzyszymy im we wzrastaniu, odkrywaniu mocnych stron i ograniczeń.

Po naszej szkole uczniowie dostają się do wybranych przez siebie, dobrych szkół, znanych w województwie. Zdobywają bardzo dobre wyniki w konkursach i doskonale radzą sobie na dalszych etapach edukacji. Nas, nauczycieli, bardzo to cieszy i motywuje do ciągłego rozwoju umiejętności dydaktycznych i wychowawczych.

Rozpoczęliśmy rekrutację do klasy VII na rok szkolny 2017/2018. Reforma edukacji skłoniła nas do wypracowania nowych, doskonalszych rozwiązań edukacyjnych dla naszych uczniów. Tworzymy drugą klasę VII – matematyczną, wg. autorskiego programu rozszerzonej matematyki prof. W. Guzickiego.

Obie klasy będą profilowane. Uczniowie wraz z rodzicami będą mogli wybrać profil nauczania. Niezależnie od wybranego rozszerzenia wszystkie pozostałe przedmioty będą realizowane w pełnym wymiarze godzin, takim aby zrealizować ramowy plan nauczania nowej podstawy programowej.

NOWI UCZNIOWIE: przyjęcie do szkoły warunkowane jest rozmową rekrutacyjną i weryfikacją umiejętności podczas egzaminu. Egzamin dotyczy wiadomości zdobytych w szkole, z jęz. polskiego i matematyki. Wszyscy laureaci konkursów kuratoryjnych dla uczniów szkół podstawowych zostaną przyjęci bez egzaminu.

Dla uczniów kontynuujących naukę w naszej szkole decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona podpisaną umową.

Poniżej znajduje się formularz wniosku przyjęcia ucznia do szkoły.

Wniosek do szkoły

 

 

Spotkania z Rodzicami:

Spotkanie informacyjne

25 stycznia o godzinie 18.00 Zarząd szkoły zorganizował  spotkanie z Rodzicami poświęcone przygotowaniom naszej szkoły do zmian wynikających z wprowadzanej reformy szkolnictwa. Rodzice zapoznali się z koncepcją nauczania w klasach VII i VIII. Chcąc przygotować uczniów do indywidualnych wyborów dalszych kierunków kształcenia od klasy VII wprowadzamy profilowanie. Jednocześnie w roku 2017/18 otwieramy dodatkową klasę VII – matematyczną, wg. autorskiego programu rozszerzonej matematyki prof. W. Guzickiego.

 

Spotkanie z profesorem Wojciechem Guzickim nt. autorskiego programu matematycznego w naszej szkole

Miło nam jest poinformować, iż w związku z przygotowaniami do utworzenia klasy 7 związanej z reformą oświaty, wprowadzamy w naszej szkole autorski program nauczania matematyki profesora Wojciecha Guzickiego.

Pan Profesor Wojciech Guzicki jest jednym z najlepszych metodyków i praktyków w zakresie nauczania matematyki. Juror olimpiad matematycznych, twórca matematycznej marki liceów Stanisława Staszica i Władysława IV w Warszawie. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji w tym programu rozszerzonego nauczania matematyki w gimnazjum. 7 marca o godzinie 18.00 w naszej szkole odbyło się spotkanie z profesorem.

Profilowanie nauczania matematyki w klasach starszych będzie przygotowywane w nadchodzącym półroczu a już w drugim semestrze nasi uczniowie obecnej klasy 6 pracują pod nadzorem merytorycznym Pana Profesora.

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku