Rekrutacja

Rekrutacja

 

W roku szkolnym 2023/2024 zostaną uruchomione dwie pełne klasy pierwsze oraz  zerówka.

Prowadzimy także rekrutację uzupełniającą do niektórych klas.

 

FORMALNE ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY:

Zgłoszenia kandydatów na uczniów (wniosek do pobrania na dole strony) są przyjmowane w sekretariacie szkoły, przez cały rok szkolny.

Proces rekrutacyjny do klasy I to  zapoznanie się z ofertą edukacyjno - opiekuńczą szkoły (spotkanie informacyjne w formie online lub w szkole), a następnie spotkanie rekrutacyjne nauczycieli z dziećmi.

Przed spotkaniem nauczycieli z dziećmi należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokość 150 zł na konto szkoły - Bank Santander 48 1090 2851 0000 0001 3029 1587. Oprócz dowodu opłaty rekrutacyjnej rodzic powinien dostarczyć diagnozę przedszkolną oraz wszelkie zaświadczenia, opinie i orzeczenia specjalistyczne dotyczące dziecka.

Spotkanie nauczycieli z dziećmi jest organizowane po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń dzieci. W czasie spotkania z kandydatami nauczyciele obserwują dzieci w trakcie wspólnej zabawy, wykonywania zadań oraz spontanicznej aktywności. Szczególną uwagę zwracają na właściwe zachowanie, dojrzałość szkolną dzieci, gotowość do pracy w grupie, relacje z osobami dorosłymi i rówieśnikami, koncentrację uwagi na zajęciach, słuchanie, współpracę i nie dezorganizowanie zajęć.

Następnie nauczyciel nauczania początkowego w indywidualnej rozmowie z Państwem podsumowuje obserwacje, informuje o gotowości szkoły do przyjęcia ucznia, wskazuje dobre strony dziecka oraz obszary, nad którymi można popracować.

Rodzice uczniów, którzy nie przeszli pozytywnie rekrutacji, są telefonicznie informowani przez sekretariat.

 

W przypadku rekrutacji do klas II i III decydują dni próbne na naszych zajęciach szkolnych oraz podsumowująca rozmowa rodziców z dyrektorem i wychowawcą klasy. W okresie pandemii mogą być proponowane inne rozwiązania rekrutacyjne, np. spotkanie na platformie zoom.

W przypadku rekrutacji do klas IV-VIII decyduje w pierwszej kolejności egzamin z jęz. polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz osiągniecia edukacyjne z poprzedniej szkoły (kserokopia świadectwa szkolnego). Istnieje możliwość uczestniczenia w dniach próbnych, warsztatach lub inna forma dająca możliwość rozeznania motywacji do zmiany szkoły u dziecka.

Przed dniami próbnymi w przypadku klas II i III oraz przed przystąpieniem do egzaminu w przypadku uczniów starszych, należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokość 150 zł na konto szkoły (Bank Santander 48 1090 2851 0000 0001 3029 1587) lub w sekretariacie szkoły. Rodzice powinni także przekazać wszelkie zaświadczenia, opinie i orzeczenia specjalistyczne dotyczące dziecka, w tym z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje dzieciom z naszego przedszkola oraz rodzeństwu uczniów szkoły.

Uczniem szkoły zostaje dziecko, którego rodzice podpiszą umowę kształcenia oraz wpłacą wpisowe do szkoły.

 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy. Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń, po odbyciu spotkania rekrutacyjnego z nauczycielem.

Przed spotkaniem nauczycieli z dziećmi należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokość 150 zł na konto przedszkola - Bank Santander 48 1090 2851 0000 0001 3029 1587.

Pierwszeństwo mają dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszczało do przedszkola lub szkoły. Dzieci wpisywane są na listę po podpisaniu przez Państwa umowy i wpłaceniu wpisowego. Prosimy wizyty umawiać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

 

 

 

KOSZTY EDUKACJI

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

 

 Rodzic posiadający Kartę Dużej Rodziny, zapisując do przedszkola lub szkoły:

1) pierwsze dziecko - otrzyma 10% zniżki na wpisowe;

2) drugie dziecko - nie płaci wpisowego;

3) trzecie i kolejne dziecko - nie płaci wpisowego, a comiesięczna opłata za przedszkole lub szkołę wynosi 1/2 regularnej opłaty czesnego.

Warunkiem przyznania ulgi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest edukacja w naszych placówkach trójki, bądź więcej, rodzeństwa w roku szkolnym, na który została przyznana ulga.

 

 

Opłata rejestracyjna - jednorazowa opłata wstępna

750 PLN -  do przedszkola (w przypadku kontynuowania nauki w szkole - dopłata 750 PLN)

1600 PLN -  do szkoły

 

Czesne

 PLACÓWKA:

 Płatność w 12 miesięcznych ratach

 Przedszkole

 1000 PLN + wyżywienie (19,5 zł/dzień)

 Szkoła

 1450 PLN - klasy 1 - 3

 1500 PLN - klasy 4 - 8

 


DO POBRANIA:

Wniosek do szkoły 

Wniosek do przedszkola

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku