Rekrutacja

Rekrutacja

Dnia 2 marca zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty 

Plan Dnia Otwartego:

  1. 10.00 - prezentacja o szkole poprowadzi  dyrektor, nauczyciele, rodzice 
  2. 11.00 - wykład dla Rodziców nt.Jak wychować i nie zwariować, czyli rodzicielstwo według Pozytywnej Dyscypliny, poprowadzi Pani Sylwia Anderson-Hanney, edukator i trener Pozytywnej Dyscypliny

Będzie również dużo ciekawych stoisk, spacer po szkole, sportowe atrakcje i możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w naszej szkole.

 

W roku szkolnym 2019/2020 zostaną uruchomione dwie pełne klasy pierwsze.

Prowadzimy także rekrutację uzupełniającą do niektórych klas.

 

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY

Zgłoszenia kandydatów na uczniów (wniosek do pobrania na dole strony) są przyjmowane w sekretariacie szkoły, przez cały rok szkolny.

Proces rekrutacyjny do klasy I to indywidualne spotkanie rodziców z dyrektorem, a następnie spotkanie nauczycieli z dziećmi. Spotkanie jest organizowane po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń dzieci. Na spotkanie z dyrektorem szkoły należy zapisać się dzwoniąc do sekretariatu. W czasie spotkania z kandydatami nauczyciele obserwują dzieci w trakcie wspólnej zabawy, wykonywania zadań oraz spontanicznej aktywności. Szczególnie zwracają uwagę na dojrzałość społeczną dzieci, gotowość do pracy w grupie, relacje z osobami dorosłymi i rówieśnikami. Następnie nauczyciel nauczania początkowego w indywidualnej rozmowie z Państwem podsumowuje obserwacje, jest to dobry moment na wyrażenie Państwa obaw, trosk i oczekiwań oraz podjęcie ostatecznej decyzji.

W przypadku rekrutacji do klas II i III decydują dni próbne na naszych zajęciach szkolnych oraz podsumowująca rozmowa rodziców z dyrektorem i wychowawcą klasy

W przypadku rekrutacji do klas IV-VIII decyduje egzamin z jęz. polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz osiągniecia edukacyjne z poprzedniej szkoły (kserokopia świadectwa szkolnego). Istotna jest też rozmowa dziecka wraz z rodzicami z dyrektorem i przedstawicielem lub przedstawicielami nauczycieli. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość uczestniczenia w dniach próbnych.

Pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje dzieciom z naszego przedszkola oraz rodzeństwu uczniów szkoły.

Uczniem szkoły zostaje dziecko, którego rodzice podpiszą umowę kształcenia oraz wpłacą wpisowe do szkoły.

 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy. Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszczało do przedszkola lub szkoły. Dzieci wpisywane są na listę po podpisaniu przez Państwa umowy i wpłaceniu wpisowego. Prosimy wizyty umawiać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

 

KOSZTY EDUKACJI

 

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Rodzic posiadający Kartę Dużej Rodziny, zapisując do przedszkola lub szkoły:

1) pierwsze dziecko - otrzyma 10% zniżki na wpisowe;

2) drugie dziecko - nie płaci wpisowego;

3) trzecie i kolejne dziecko - nie płaci wpisowego, a comiesięczna opłata za przedszkole lub szkołę wynosi 1/2 regularnej opłaty czesnego.

Warunkiem przyznania ulgi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest edukacja w naszych placówkach trójki, bądź więcej, rodzeństwa w roku szkolnym, na który została przyznana ulga.

 

Wpisowe - jednorazowa opłata wstępna

750 PLN - wpisowe do przedszkola (w przypadku kontynuowania nauki w szkole - dopłata 750 PLN)

1600 PLN - wpisowe do szkoły

 

Czesne

W roku szkolnym 2018/2019 wysokość czesnego wynosi:

PLACÓWKA:

Płatność w 12 miesięcznych ratach

Przedszkole

820 PLN

Szkoła

980 PLN

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku