Dla Rodzica i Ucznia

Rozszerzony program nauczania matematyki

     "Matematyka jest użyteczna.
      Matematyka porządkuje nasz sposób myślenia.
      Matematyka jest piękna".

                                   Motto Profesora Wojciecha Guzickiego

 

W naszej szkole matematyka stoi i zawsze stała na istotnym miejscu. We wszystkich klasach jest więcej godzin matematyki niż w podstawie programowej. Są dodatkowo zajęcia dla uczniów zdolnych i zajęcia wyrównawcze. Efektem tego od lat możemy pochwalić się najlepszymi wynikami naszych uczniów ze sprawdzianów szóstoklasisty i ostatnio z egzaminu ósmoklasisty (w tym z części matematycznej). Nasi uczniowie byli finalistami i laureatami konkursów matematycznych, dostawali się do najlepszych gimnazjów, a następnie najlepszych liceów. W naszej szkole uczniom możemy zapewnić najlepsze warunki do rozwoju ich talentów, w tym talentów matematycznych.

Dla uczniów klas starszych dodatkowo wprowadziliśmy rozszerzony program nauczania matematyki profesora Wojciecha Guzickiego. Został on dostosowany do naszej placówki. Profesor Wojciech Guzicki od ponad 40 lat uczy matematyki, przez cały ten czas na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od prawie 30 lat uczy także w szkołach – najlepszych renomowanych gimnazjach i liceach (m.in. Gimnazjum i Liceum Przymierza Rodzin, Gimnazjum im. Staszica i Władysława IV). Jest autorytetem w dziedzinie edukacji matematycznej. M. in. współtworzył podstawy programowe z matematyki, Olimpiadę Matematyczną. Pracował przede wszystkim z uczniami zdolnymi i ma na tym polu wiele zasług. M. in. wielu jego podopiecznych zostało finalistami i laureatami Olimpiady Matematycznej. Na podstawie swoich doświadczeń stworzył rozszerzony program nauczania matematyki w gimnazjum (wprowadzony nie tylko w szkołach, w których profesor uczy). W szkołach, w których został wprowadzony zwiększył się znacząco odsetek finalistów konkursów i olimpiad matematycznych.

Pozostajemy w kontakcie z Panem Profesorem, a nasi nauczyciele uczestniczą w regularnych spotkaniach dotyczących programu. Od klasy V uczniowie mają jedną lekcję matematyki dzieloną wg poziomu umiejętności uczniów. Od klasy VII uczniowie na matematyce podzieleni są na dwie grupy: podstawową oraz rozszerzoną. Wszystkie lekcje matematyki realizowane są w mniejszych podzielonych grupach.

W grupie rozszerzonej zarówno przerabiamy materiał podstawowy, jak i zagadnienia dodatkowe. W drugim semestrze w sposób rozszerzony mówimy zwłaszcza o rozwiązywaniu zadań tekstowych przy pomocy równań, więcej czasu poświęcamy też geometrii i rozwijaniu wyobraźni przestrzennej. Omawiamy zadania z konkursów matematycznych. Rozwiązując zadania zwracamy uwagę na te cechy, które mogą być użyteczne przy rozwiązywaniu innych zadań. Staramy się dostrzec w danej konkretnej sytuacji metodę ogólną, ale także rozwijamy samodzielne myślenie i dochodzenie do rozwiązań różnymi drogami.

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku