Dla Rodzica i Ucznia

Program wychowawczy

Wspólnotę szkolną tworzą pracownicy szkoły, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie i rodzice.

Budowanie tej wspólnoty łączy się ze stałym wysiłkiem każdej osoby oraz postawą otwarcia się na drugiego człowieka. Zadania, jakie szkoła stawia przed nauczycielami, wymagają pełnego zaangażowania, rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz pracy nad sobą.

Nauczyciele wszystkich przedmiotów w swojej pracy wychowawczej wspierają rodziców.

Wprowadzają uczniów w świat wiedzy, uczą samodzielności i umiejętności podejmowania ważnych decyzji, przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym. Dążą do tego, aby każdy uczeń zyskał silne poczucie wiary w siebie i własne możliwości.

Głównym celem wychowawczym jest wszechstronny rozwój uczniów w obszarach: moralnym, społecznym, intelektualnym i fizycznym.

Dokumenty szkolne (Program Wychowawczy, System Interwencji Wychowawczej itd.)

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku