Dla Rodzica i Ucznia

Model nauczania języka angielskiego

Czy nauka języka angielskiego w szkole może być ciekawą przygodą, fascynującą podróżą ku odkrywaniu i rozwijaniu swoich możliwości i kompetencji językowych? Czy możliwe jest budowanie pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim i wzrastanie w przekonaniu, że nauka języka w szkole może być przyjemna i efektywna?

Język angielski to ważny element edukacji w naszej szkole. Już od przedszkola dzieci aktywnie uczą się poprzez piosenki, rymowanki, gry i zabawy językowe, dzięki czemu nauka języka obcego nie jest trudna i nudna, ale wesoła i sprawiająca przyjemność.

W szkole wykorzystujemy aktywny sposób uczenia, wzmacniając umiejętność mówienia i słuchania, jednocześnie wprowadzając, odpowiednio do wieku, pisanie i czytanie. Biblioteka szkolna zaopatrzona jest w tzw. Readersy. Uczniowie korzystają z tych pozycji książkowych, biorąc udział w klasowych konkursach czytelniczych. Kulturę krajów anglosaskich przybliżamy poprzez imprezy szkole, np. konkurs artystyczny Folky English. Organizujemy również wyjścia do teatru na przedstawienia w języku angielskim.

Uczniowie naszej szkoły mogą dodatkowo rozwijać swoje zdolności językowe na zajęciach dodatkowych, takich jak: gotowanie, gry komputerowe, zajęcia teatralne.

Dbamy również o jakość naszej edukacji - przygotowujemy wszystkich uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge: Starters, Movers, Flyers, KET oraz PET. Odnotowujemy sukcesy na tym polu i jesteśmy bardzo dumni z naszych wychowanków.

Misją naszej szkoły jest nowoczesna edukacja, która poprzez wszechstronne nauczanie językowe odpowiada na potrzeby dziecka i przygotowuje je do życia w XXI wieku. Dlatego też w ramach zajęć z języka angielskiego w naszej szkole, pragniemy „zarażać” je pasją nauki języka oraz stwarzać warunki, w których uczeń będzie mógł stać się samodzielnym odkrywcą. Naszym celem jest wyposażenie uczniów w taki zasób umiejętności i kompetencji językowych, aby mogli zrozumieć innych i wyrazić siebie.

Gruntowne, rzetelne i wszechstronne nauczanie w naszej szkole nie jest tylko realizowaniem programu. Poprzez otwarcie na ludzi i świat staramy się również zainteresować uczniów kulturą i obyczajami innych narodowości, zaszczepić w nich chęć poznania krajów, o których się uczą. Ponadto stosowanie różnorodnych form pracy przyczyni się do budowania trwałych fundamentów wiedzy językowej.

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku