Dla Rodzica i Ucznia

Oferta edukacyjna

Dlaczego warto być uczniem MPSP?

Umiemy uczyć

Między innymi świadczą o tym wyniki egzaminu ósmoklasisty.

W ostatnim egzaminie ósmoklasisty ze wszystkich szkół w Milanówku mieliśmy najlepszy wynik z matematyki i języka polskiego. Byliśmy w kilku procentach najlepszych szkół w całej Polsce.

Osiągnięcia naszych uczniów z ubiegłych lat:

maj 2022

 • jęz. polski – 72,69% (średnia krajowa 60%)
 • matematyka – 95% (średnia krajowa 57%)
 • jęz. angielski – 97,13% (średnia krajowa 67%)

W klasie 16 osobowej aż 8 uczniów zdobyło 100% punktów jednocześnie z matematyki i j. angielskiego, a 10 uczniów z przynajmniej jednego przedmiotu!

maj 2021

 • Język polski - 77,14% (średni wynik w woj. mazowieckim to 60%)
 • matematyka - 82,29% (średni wynik w woj. mazowieckim to 47%)
 • jęz. angielski - 82% (średni wynik w woj. mazowieckim to 54%)

Nasi uczniowie osiągnęli na pierwszym egzaminie ósmoklasisty wynik plasujący nas w 9 staninie wyników w całej Polsce z matematyki i języka angielskiego, co oznacza, że należymy do 5 % najlepszych szkół w Polsce. Z języka polskiego uplasowaliśmy się w 8 staninie, co oznacza, że należymy do 11 % najlepszych szkół z tego przedmiotu.

maj 2020

 • jęz. polski - 82% (średni wynik w woj. mazowieckim to 62%)
 • matematyka - 80% (średni wynik w woj. mazowieckim to 51%)
 • jęz. angielski - 82% (średni wynik w woj. mazowieckim to 59%)

Podobnie nasze wyniki poprzedniego sprawdzianu szóstoklasisty były jednymi z najlepszych wśród szkół w Polsce.

Nasi uczniowie dostają się do najlepszych szkół średnich. Zdobywają sukcesy w konkursach kuratoryjnych.

Umiemy budować relacje i uczyć kompetencji społecznych oraz osobistych opartych na szacunku, rozwiązywaniu problemów, umiejętności wnoszenia wkładu i poczucia bycia ważnym

 1. W pracy z klasą realizujemy program i idee Pozytywnej Dyscypliny, która poprawia atmosferę między dziećmi, pomagając im rozwiązywać bieżące trudności i czuć się dobrze w miejscu, gdzie spędzają tyle czasu. Dodatkowa godzina wychowawcza pozwala na realizację programu i budowania kompetencji społecznych i osobistych.
 2.  
 3. Podchodzimy do każdego indywidualnie, w naszej szkole znajdziesz specjalistyczną pomoc psychologiczną, logopedyczną i terapeutyczną
 4.  
 5. W indywidualnej pracy wychowawczej pracujemy metodą Tutoringu Szkolnego (każdy uczeń od 4 tej klasy wybiera sobie zaufanego nauczyciela, z którym wchodzi w bliższą relację, pracuje z nim, spotyka się regularnie i wyznacza sobie cele nie tylko edukacyjne; tutor spotyka się także z Rodzicami i wspólnie pochyla się nad rozwojem ucznia). Oprócz tego każda klasa ma wychowawcę.
 6.  
 7. W naszej szkole o problemach rozmawiamy i szukamy najlepszych dla wszystkich rozwiązań
 8.  
 9. Uczniowie korzystają z telefonów komórkowych zgodnie z regulaminem do tego przeznaczonym – na przerwach uczniowie spędzają czas razem w bezpośrednim kontakcie – smartfony są używane tylko w jasno określonych sytuacjach
 10.  
 11. W naszej szkole panuje ciepła i kameralna atmosfera – podkreślają to bardzo nasi Uczniowie i Rodzice

Rozszerzamy program nauczania

 1. Klasy 1-3
 2.  
 3. W klasach I-III uczniowie mają 29 godzin w tygodniu zajęć obowiązkowych (w szkołach publicznych jest to 20 godzin – o 45% więcej), w tym:
  1. 18 godzin w tygodniu edukacji wczesnoszkolnej z wychowawcą (w tym 2 godziny dzielone w małych grupach umożliwiające pracę wyrównawczą i pracę nad talentami);
  2. 6 godz. tygodniowo języka angielskiego (w tym 2 godziny dzielone w małych grupach umożliwiające pracę wyrównawczą i pracę nad talentami);
  3. 3 godziny wychowania fizycznego
  4. 1 godzina muzyki
  5. 1 godzina zajęć komputerowych (każdego dnia uczniowie pracują z wykorzystaniem )
  6. 2 godz. religii dla uczniów, których rodzice deklarują taką potrzebę
 4. Klasy 4-8
 5.  
 6. Od klasy IV mamy 6 godz. tygodniowo języka angielskiego w małych grupach (2 razy więcej niż w szkołach publicznych)
 7.  
 8. Od klasy IV prowadzimy drugi język nowożytny – język hiszpański, 2 godz. w tygodniu w małych grupach (w szkołach publicznych dopiero od klasy VII)
 9.  
 10. Od klasy IV mamy 2 godziny więcej matematyki i 1 godzinę więcej języka polskiego niż w szkołach publicznych (dodatkowo jedna z tych godzin dzielona jest na 2 mniejsze grupy – praca z uczniami zdolnymi i potrzebującymi wsparcia)
 11.  
 12. Siódma i ósma klasa – możliwość rozszerzenia matematyki, w praktyce oznacza to, że klasa podzielona jest na 2 części i pracuje równolegle na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym z 2 nauczycielami; poziom rozszerzony podejmują uczniowie, którzy w dalszych etapach edukacyjnych chcą rozwijać swoje pasje matematyczne
 13.  
 14. W klasach siódmej i ósmej uczniowie uczestniczą w profilu przedmiotowym - wybierają 1 z 5 przedmiotów z którego będą pisać egzamin poza podstawowymi przedmiotami - mają z tego przedmiotu dodatkową godzinę zajęć
 15.  
 16. Od klasy IV do VIII mamy średnio o 25 % więcej lekcji w tygodniu w porównaniu z typową szkołą – przeznaczamy więcej czasu na realizację tego samego materiału.

Pracujemy metodami aktywizującymi uczniów, ważna jest wiedza i umiejętności a nie ocena

 1. Pracujemy stosując metody Oceniania Kształtującego, gdzie ważny jest cel lekcji oraz informacja zwrotna podsumowująca 45 minut pracy; uczniowie dostają dokładne wytyczne co będzie sprawdzane podczas pracy klasowej (kryteria sukcesu)
 2.  
 3. Prace domowe zadawane są z głową – z wyprzedzeniem, nie z każdego przedmiotu, są też prace nieobowiązkowe
 4.  
 5. Prace klasowe można poprawiać, jest na to przeznaczona specjalna godzina

Kształtujemy kompetencje społeczne i aktywizujemy uczniów

 1. Mamy różne sekcje uczniowskie – wolontarystyczna, dekoratorska, ekologiczna, muzyczna czy organizatorska, w ramach których uczniowie podejmują bardzo różne działania na rzecz społeczności szkolnej i nie tylko,
 2.  
 3. Podejmujemy inicjatywy klasowe – np. zbiórka klasy na akcję charytatywną, na nowy stół do piłkarzyków dla szkoły lub na wycieczkę klasową,
 4.  
 5. Podejmujemy inicjatywy wynikające z indywidualnej pracy z tutorem, np. ogródek szkolny

Opiekujemy się i dajemy bezpieczeństwo:

 1. Bezpieczny zamknięty teren dostosowany do uczniów szkoły podstawowej
 2.  
 3. Świetlica działa w godzinach 7.00-18.00
 4.  
 5. Budujemy relacje – Rodzice i Uczniowie nam ufają

Rozwijamy pasje i zainteresowania

 1. Bogata oferta zajęć dodatkowych, część z nich mieści się w regularnej opłacie za szkołę
 2.  
 3. Zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, informatyczne, muzyczne, koła przedmiotowe, zajęcia profilowe w starszych klasach

Ważne są Dzieci

 1. Traktujemy je podmiotowo, szkoła jest miejscem w którym mają czuć się dobrze i bezpiecznie
  1. Słuchamy dzieci i obdarzamy takim samym szacunkiem jak dorosłych, stawiając jednocześnie zdrowe granice

Ważni są Rodzice

 1. Współdziałamy z Rodzicami w wychowaniu i kształtowaniu osobowości uczniów
 2.  
 3. Rezerwujemy czas na spotkania indywidualne z Rodzicami
 4.  
 5. Stale pracujemy nad formą komunikacji – comiesięczny newsletter z życia szkoły, ankieta podsumowująca rok szkolny, sprawnie funkcjonujący sekretariat, budowanie oferty zajęć dodatkowych na podstawie ankiet dla rodziców
 6.  
 7. Prężnie działająca Rada Rodziców
 8.  
 9. Trzy razy w roku mamy integracyjne spotkania całej społeczności szkolnej - Jesienny Rajd Rowerowy i piknik, Zimowe Spotkanie Świąteczne i Dzień Talentów w maju połączony z piknikiem.

Ważni są Nauczyciele

 1. Regularnie poświęcamy czas na wymianę wzajemnych doświadczeń z pracy z naszymi uczniami w zespołach nauczycielskich i radach pedagogicznych
 2.  
 3. Mamy najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie
 4.  
 5. Stale się szkolimy
 6.  
 7. Lubimy się i dbamy o wzajemne relacje

 

Spacer po szkole:

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku