Dla Rodzica i Ucznia

Ocenianie kształtujące

"Ocenianie kształtujące to rodzaj oceniania szkolnego, którego głównym celem jest pomoc uczniowi w uczeniu się. Podczas, gdy ocenianie sumujące ma na celu podsumowanie wiedzy uzyskanej przez ucznia po zakończeniu procesu uczenia się, ocenianie kształtujące ma towarzyszyć procesowi uczenia się i go wspomagać." Taka definicja nowego typu oceniania w szkołach jest powszechnie dostępna. Mówi się nawet o nowej filozofii uczenia.

W naszej szkole ocenianie kształtujące realizowane jest na wszystkich przedmiotach. Widać to w odpowiednio zbudowanej lekcji, która ma pomóc uczniowi w zrozumieniu omawianego tematu. Najpierw nauczyciel podaje temat lekcji i jej cel - uczeń powinien wiedzieć, co z danej lekcji musi zapamiętać. Kolejny element OK to kryteria sukcesu, czyli kroki, które podejmujemy na lekcji, aby osiągnąć postawiony na początku zajęć cel. Lekcja bogata jest w metody aktywizujące, które skłaniają ucznia do myślenia i formułowania własnych sądów. Zajęcia kończą się podsumowaniem oraz refleksją uczniów  - co było dziś dla nas łatwe, co trudne, a co już wiedzieliśmy wcześniej.

Ocenianie kształtujące widoczne jest także przy ocenie dłuższych prac pisemnych. Nauczyciel sprawdza pracę i skupia się na tym, co uczeń wykonał poprawnie, a nad czym powinien popracować, aby uzyskać lepszą ocenę.

Bardzo pomocnym przy tej metodzie pracy jest OK Zeszyt. Jest to wyjątkowa forma prowadzenia zeszytu przez ucznia. To swego rodzaju pamiętnik ucznia, w którym poza notatkami tworzonymi na bieżąco, uczeń może wklejać różne rzeczy, dopisywać, rysować, malować. Zeszyt ma duży format i pełno w nim kart pracy, ciekawych wklejek czy ważniejszych prac ucznia. Ciekawie sprawdza się także samoocena zeszytu lub ocena koleżeńska. Raz na jakiś czas miło jest, kiedy Rodzic zostawi w zeszycie swój ślad. Może to być podpis czy emotikon, który jest dowodem na to, że Rodzic wie, w jaki sposób dziecko przyswaja materiał na lekcjach. Raz wdrożone ocenianie kształtujące na lekcjach staje się naturalnym sposobem prowadzenia lekcji, które prowadzi do systematycznej pracy i osiągania dobrych wyników w nauce.

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku