Dla Rodzica i Ucznia

Content and Language Integrated Learning w naszej szkole

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dzieci muszą być przygotowane do życia, którego tępo i wymagania szybko się zmieniają. Oprócz „ogólnego” nauczania języka „obcego” nauczyciele angliści w naszej szkole pragną dodatkowo uczynić z niego narzędzie do zdobywania wiedzy z innych dziedzin nauki. W tym celu już od wielu lat promujemy w naszej szkole na lekcjach języka angielskiego zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL-Content and Language Integrated Learning).

Takie działania pozwalają dzieciom na opanowanie podstawowej terminologii i treści z różnych przedmiotów w języku obcym. W rezultacie, uczeń potrafi szukać informacji na interesujące go tematy korzystając ze źródeł w języku oryginalnym oraz jest w stanie samodzielnie tworzyć opracowania w języku angielskim z zastosowaniem umiejętności przedmiotowych.

W praktyce oznacza to, że już od pierwszej klasy „przemycamy” dzieciom wiedzę z zakresu geografii, matematyki, sztuki, przyrody, biologii, muzyki.

W klasach młodszych tworzymy na przykład wykresy zabawek - venn diagrams (made of wood/plastic/fabric), lub sami tworzymy kolory, bazując na barwach podstawowych. Słuchamy utworów światowych muzyków klasycznych i opisujemy swoje odczucia. Rozmawiamy o zużyciu wody podczas codziennych czynności i o zawartości cukru w produktach spożywczych.

W klasach starszych mierzymy puls i analizujemy jego zmiany, opisujemy najwyższe i najznakomitsze budynki świata, badamy obieg wody w przyrodzie lub proces fotosyntezy. Podwodny świat również nie jest nam obcy. Są to tylko pojedyncze przykłady, a lista jest naprawdę pokaźna.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, jesteśmy głęboko przekonani o bogactwie, jakie ta metoda wnosi w nauczanie języka angielskiego w naszej szkole.

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku