Dla Rodzica i Ucznia

Kalendarium 2017/2018

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

Wydarzenie

Terminy

Początek roku szkolnego

4.09.2017

Pierwszy semestr

Drugi semestr

4.09.2017 – 12.01.2018

29.01.2018 –  22.06.2018

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 do 1.01.2018

Ferie zimowe

15 – 28.01.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 - 3.04.2018

Dni wolne od zajęć szkolnych

30.10.2017, 31.10.2017, 30.04.2018, 2.05.2018, 4.05.2018, 1.06.2018

Koniec roku szkolnego

22.06.2018

Dni Otwarte – spotkania z rodzicami

25.10.2017

13.12.2017

14.03.2018

16.05.2018

Zebrania klasowe

(Inne zebr. klasowe - ustalają wychowawcy)

Początek roku szkolnego -
wrzesień 2017

 

Zebr. podsumowujące I sem:
9 – 11.01.2018

 

Zebr. podsumowujące II sem:
przed Zieloną Szkołą

Bal Karnawałowy

9.02.2018

Rady Pedagogiczne – Klasyfikacja uczniów

Pierwszy semestr

- oc. proponowana - do 8.12.2017

- ocena ostateczna – 9.01.2018

10.01.2018 – Rada Klasyfikacyjna - zatwierdzanie ocen

i podsumowanie I semestru

 

Drugi semestr

- oc. proponowana - do 8.05.2018

- ocena ostateczna – 9.06.2018

13.06.2018 – Rada Klasyfikacyjna

25.06.2018 – Rada Podsumowująca II Semestr

Przywitanie Jesieni (Dzień Rodziny)

30.09.2017

Jasełka szkolne (Dzień Rodziny)

9.12.2017

Dzień Talentów (Dzień Rodziny)

26.05.2018

Zielona Szkoła kl. I-VII

11-15.06.2018

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku