Dla Rodzica i Ucznia

Kalendarium 2016/2017

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

Wydarzenie

Terminy

Początek roku szkolnego

01.09.2016

Pierwszy semestr

Drugi semestr

01.09.2016 – 18.01.2017

19.01.2017 – 23.06.2017

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2016 do 01.01.2017

Ferie zimowe

13 – 26.02.2017

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18.04.2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14.10.2016

Dni wolne od zajęć szkolnych

31.10.2016

2.05.2017

16.06.2017

Koniec roku szkolnego

23.06.2017

Dni Otwarte – spotkania z rodzicami

26.10.2016

14.12.2016

15.03.2017

10.05.2017

Zebrania klasowe

(Inne zebr klasowe - ustalają wychowawcy)

Początek roku szkolnego –
5 – 9.09. – klasy I – III
12 – 16.09. – klasy IV – VI

Zebr. podsumowujące I sem. –
19 – 25.01.2017

Zebr. podsumowujące II sem. –
12 – 14.06.2016

Bal Karnawałowy

03.02.2017

Rady Pedagogiczne – Klasyfikacja uczniów

Pierwszy semestr

-       oc. proponowana – do 12.12.

-       ocena ostateczna – 16.01.

18.01.2016 – zatwierdzenie ocen za I semestr

25.01.2016 – podsumowanie I semestru

Drugi semestr

-       oc. proponowana – do 8.05.

-       ocena ostateczna – 9.06.

12.06.2017 – Rada Klasyfikacyjna

Wyjazdy integracyjne klas

wrzesień/październik 2016

Przywitanie Jesieni (Dzień Rodziny)

1.10.2016

Ślubowanie klas pierwszych

14.10.2016

Jasełka szkolne (Dzień Rodziny)

16.12.2016

Prezentacja Indywidualnych Projektów Edukacyjnych

21 – 28.04.2017

Dzień Talentów (Dzień Rodziny)

27.05.2017

Zielona Szkoła kl. I-VI

19 – 23.06.2017

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku