Dla Rodzica i Ucznia

Indywidualne Projekty Edukacyjne

Indywidualne Projekty Edukacyjne w Nowej Prywatnej Szkole Podstawowej

Szkoła podstawowa to początek długiej drogi zdobywania różnych kompetencji, które mają nam w życiu pomóc w planowanej pracy zawodowej. W obecnych czasach tych kompetencji jest wiele – dobra znajomość języków obcych, obsługa komputera czy umiejętność interesującego i profesjonalnego zaprezentowania efektów swojej pracy czy swojej osoby. Im wcześniej zaczniemy oswajać naszych uczniów z tymi zadaniami, tym łatwiejsze staną się one za kilka lat, w ich dorosłym życiu.

W ubiegłym roku odbyła się pierwsza, pilotażowa, edycja indywidualnych projektów przedmiotowych, których głównym założeniem jest rozwijanie przez uczniów umiejętności realizacji i prezentacji swych prac na forum szkolnym. Mieliśmy okazję posłuchać wielu ciekawych tematów jak choćby o życiu pszczół, poznać rzadko używane metody działań matematycznych czy przyjrzeć się koncepcji szkolnego ogródka warzywnego. Od tego roku realizacja projektów jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów klas V-VI. Uczniowie mogą wybierać tematy z przedmiotów odpowiadających ich zainteresowaniom. Klasa czwarta jest obserwatorem, który uczy się jak przygotować i indywidualnie zaprezentować projekt w przyszłym roku.

Uczniowie opracowują temat od listopada do połowy marca. Nauczyciel-opiekun jest konsultantem i pomaga przygotować temat, nie zapominając jednak, że ta prezentacja ma uczyć samodzielności i odpowiedzialności za swą pracę.

Prezentacje projektów przed forum klas IV-VI odbędą się w kilku turach w kwietniu.

Oceniając będzie brana pod uwagę samodzielność ale również współpraca z mentorem, obowiązkowość, dotrzymywanie terminów, sposób i długość prezentacji oraz estetyka pracy.

 

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku