Dla Rodzica i Ucznia

Dla Rodzica i Ucznia

 Dobra współpraca z Rodzicami naszych Wychowanków jest dla nas bardzo ważnym obszarem działań.

Jesteśmy przekonani, że kształtowanie charakteru ucznia jest niemożliwe bez współpracy z domem. Uznajemy, że na rodzicach spoczywa podstawowa odpowiedzialność za rozwój i wychowanie młodych ludzi. Pragniemy zgodnie ze swoją wiedzą, kompetencjami i możliwościami wspierać ich w tym dziele. Chcemy podejmować dialog, mający zawsze na celu dobro ucznia. Ważna jest dla nas zgoda na wzajemną odpowiedzialność rodziców i nauczycieli za jakość tego dialogu i współpracy.

Chcemy otwarcie i systematycznie przekazywać Rodzicom informacje o postępach w nauce i zachowaniu naszych wychowanków. Chcielibyśmy także, żeby rodzice dzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami dotyczącymi edukacji i wychowania ich dzieci.

W programie działań naszej szkoły tworzymy przestrzeń do spotkań rodziców i nauczycieli – zarówno podczas formalnych zebrań klasowych, jak i spotkań integracyjnych.

ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI.

  1.  Przekazywanie rodzicom wiedzy pedagogiczno-wychowawczej.
  2. Identyfikacja rodziców z zadaniami i celami wytyczonymi przez szkołę. Współpraca w działaniach proponowanych przez wychowawców i nauczycieli.

  3. Budowanie klimatu zaufania między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

 

 

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku