Aktualnie

12.01.2021

Warto uczyć się w naszej szkole!

Wyniki egzaminów kończących szkołę zachęcają do uczenia się właśnie u nas:)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Ogólnopolski egzamin ósmoklasisty dotyczy uczniów kończących VIII klasy i obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Uzyskane na egzaminie punkty oraz oceny  na świadectwie ósmej klasy przeliczane są na punkty rekrutacyjne do liceów. Wyniki uczniów to owoc naszej kilkuletniej, wspólnej pracy i świadomie zaplanowanych skutecznych kroków, dzięki którym nasi uczniowie pokonują stres, potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę i dobrze zagospodarować czas egzaminu.

Rok szkolny 2018/2019

Średnia wyników naszych uczniów ze wszystkich przedmiotów jest większa o prawie 25 punktów procentowych niż średnia krajowa!

Z matematyki średni wynik w kraju to 45%, a średnia naszych uczniów to 73,5%, czyli o ponad 28 punktów procentowych więcej. Plasuje to naszą szkołę w 9 (najwyższym) staninie wyników w całej Polsce, co oznacza, że należymy do 5% szkół z najlepszym wynikiem z tego przedmiotu!

Z języka polskiego średni wynik w kraju to 63%, a średnia naszych uczniów to 76,3%, czyli o ponad 13 p.p. więcej. Plasuje to naszą szkołę w 8 (bardzo wysokim) staninie wyników w całej Polsce, co oznacza, że należymy do 11% szkół z najlepszym wynikiem z tego przedmiotu!

Z języka angielskiego średni wynik w kraju to 59%, a średnia naszych uczniów to 87,9%, czyli o prawie 29 p.p. więcej. Plasuje to naszą szkołę w 9 (najwyższym) staninie wyników w całej Polsce, co oznacza, że należymy do 5% szkół z najlepszym wynikiem z tego przedmiotu!

Średnia ze wszystkich przedmiotów w naszej szkole to 79,2%, natomiast średnia krajowa wynosi 55,7%. Każdy uczeń w naszej szkole miał wyższą średnią ze wszystkich przedmiotów niż średnia krajowa.

Rok szkolny 2019/2020

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych ósmoklasistów na państwowym egzaminie wieńczącym osiem lat nauki! 2020 rok - kolejny już rok nasza szkoła w czołówce szkół województwa mazowieckiego! Nasze powody do dumy: ze wszystkich szkół w Milanówku mamy najlepszy wynik z matematyki i języka polskiego!!!

Na 1647 szkół z woj. mazowieckiego nasza szkoła znalazła się na 16 pozycji z wynikiem z języka polskiego!!!

Na 1647 szkół z woj. mazowieckiego osiągnęliśmy 46 miejsce z wynikiem z matematyki!!!

Na 1647 szkół z woj. mazowieckiego uzyskaliśmy 140 miejsce z wynikiem z jęz. angielskiego!!!

EGZAMIN SZÓSTOKLASISTY

Przed reformą edukacji, w latach  2010 - 2016, uczniowie kończący szkołę podstawową przystępowali do ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasisty. Początkowo sprawdzana była wiedza z języka polskiego i matematyki. Od 2015 doszła też część z języka angielskiego.

Poniższy wykres prezentuje osiągnięcia naszych uczniów na tle gminy Milanówek oraz średnich wyników warszawskich.

 

Agnieszka Kamińska, Dyrektor szkoły.

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku