Aktualnie

07.06.2020

Pozytywna Dyscyplina w naszej szkole

Pozytywna Dyscyplina w naszej szkole

Dla większości naszej społeczności szkolnej nazwa Pozytywna Dyscyplina jest znana. Trzeci rok  nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, część kadry została edukatorami, a od bieżącego roku szkolnego wdrażamy krok po kroku elementy oraz scenariusze zajęć związane z tą metodą. W tym roku  jako jedyna szkoła w Polsce oraz 4 w Europie otrzymaliśmy certyfikat tzw. Lab School nadawany przez międzynarodowe stowarzyszenie Positive Discipline Association. Brzmi bardzo poważnie, najważniejsze jednak, co to oznacza w praktyce.

W dzisiejszych czasach bardzo dużo mówimy o tzw. kompetencjach miękkich. Pozytywna Dyscyplina jest jedną z metod, dzięki której rozwijamy właśnie te kompetencje. Pięć podstawowych założeń Pozytywnej Dyscypliny, to:

- Pomaga dzieciom mieć poczucie więzi (przynależność i znaczenie).

- Oznacza wzajemny szacunek i zachętę (jednoczesna uprzejmość i stanowczość).

- Jest skuteczna długofalowo - uwzględnia, co dziecko myśli, czuje, czego się uczy i jakie podejmuje decyzje w odniesieniu do siebie i swojego otoczenia oraz jakie podejmie decyzje w przyszłości umożliwiające przetrwanie i rozwój.

- Naucza kluczowych umiejętności społecznych i życiowych (szacunku, troski o innych, rozwiązywania problemów i współpracy, jak również umiejętności wnoszenia swojego wkładu w domu, szkole, szerszej społeczności).

- Zachęca dzieci, aby odkrywały swoje zdolności i możliwości (wspiera konstruktywne wykorzystanie własnej mocy i autonomii).

W bieżącym roku szkolnym wraz z wychowawcami spotykaliśmy się na comiesięcznych zespołach dotyczących wdrażania w klasach umiejętności społeczno-emocjonalnych. W każdym miesiącu wychowawcy pracowali nad jedną kompetencją. Posłużyły nam do tego scenariusze zajęć, które były ciekawą formą realizacji uczenia tych niezwykle ważnych kompetencji. Dokładnie tym przede wszystkim jest Pozytywna Dyscyplina. To nie metoda na „niegrzeczne dzieci”, czy radzenie sobie ze „złym” zachowaniem. Jest to metoda, dzięki której uczymy dzieci ważnych kompetencji, życiowych, które powodują, że dzieci rozwijają się i zachowują adekwatnie do sytuacji. Jako specjaliści zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że jest to proces i wymaga czasu, dlatego podchodzimy do błędów jako okazji do nauki, a nie porażki uczniów czy naszej.

Do tej pory pracowaliśmy nad:

- umowami, kontraktami

- wdrażaniem sensownej i pożytecznej pracy

- umiejętnościami komunikacji

- samoregulacją

- umiejętnościami współpracy

- wzajemnym szacunkiem

W nadchodzącym roku szkolnym będziemy kontynuować wzmacnianie w/w kompetencji i wprowadzać kolejne. Planujemy również zorganizować spotkania i różnego rodzaju działania skierowane do rodziców, których wsparcie spowoduje rozwój kompetencji u naszych dzieci na dużo większa skalę.

Sylwia Anderson - Hanney, pedagog szkolny, certyfikowany trener Pozytywnej Dyscypliny

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku