Aktualnie

15.06.2017

Oswajanie niepełnosprawności wzrokowej w Prywatnej Szkole Podstawowej w Milanówku

„W poznawaniu osób z niepełnosprawnością musimy myśleć przede wszystkim o tym, że sama wada nie tworzy istoty człowieka, a głębokość wady nie określa jego możliwości. Osoby z niepełnosprawnością łączy jedno – potrzeba zrozumienia i akceptacji, wspólna wszystkim ludziom.” Tej potrzebie, wyrażonej przez Piotra Pawłowskiego Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, na przeciw wyszli nauczyciele z Prywatnej Szkoły Podstawowej w Milanówku. Przy wsparciu merytorycznym specjalisty tyflopedagoga w szkole odbyły się warsztaty edukacyjne, których celem było przybliżenie uczniom specyfiki funkcjonowania osób niewidomych oraz zachęcanie ich do burzenia funkcjonujących w świadomości społecznej mitów i stereotypów związanych z ich funkcjonowaniem. Uczniowie mieli możliwość doświadczenia jak radzą sobie na co dzień osoby, dla których niedostępne są bodźce wzrokowe. Poznawali także tajniki systemu punktowego dla niewidomych L. Braille’a ćwicząc się w pisaniu na tabliczkach i maszynach brajlowskich. Wyzwaniem było także samodzielne poruszanie się z długą biała laską i z pomocą widzącego przewodnika. Niezwykle ciekawe okazało się także samodzielne przygotowywanie książeczek dotykowych dla niewidomych maluchów. Zmiana codziennej, głównie wzrokowej percepcji świata na dotykowe poznawanie rzeczywistości tak dobrze znane osobom niewidomym, była niezwykłym doświadczeniem dla uczniów tej szkoły. Poprzez różnorodne faktury i kształty starali się oddać treści wybranych dziecięcych wierszyków tworząc wspaniałe wypukłe ilustracje. Podsumowaniem prowadzonych działań była przeprowadzona w szkole zbiórka na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Uczniowie szkoły i ich rodzice wsparli zakup czujników poziomu cieczy i testera kolorów dla dzieci i młodzieży na co dzień zamieszkujących i uczących się w prowadzonym przez Towarzystwo Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych. 

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku