Aktualnie

09.02.2021

Niwelacja negatywnych efektów pandemii

Czy można zniwelować negatywne efekty pandemii?

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przedłużająca się  pandemia pozostawia w dzieciach wiele niekorzystnych skutków, takich jak zniechęcenie, zamykanie się w sobie, niechęć do relacji z rówieśnikami. Dochodzą jeszcze kwestie edukacyjne oraz zdrowotne spowodowane brakiem ruchu, tak ważnego u dzieci.  Te straty są niepokojące, natomiast ich intensywność nie jest jednolita. Są uczniowie znoszący  dobrze izolację i edukację zdalną i tacy, którzy mają większe trudności. Uczniowie klas młodszych uczą  się w szkole, u nich ten problem wygląda inaczej i też jest przez nas zauważalny. Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że nikt nie wie, jak długo jeszcze potrwa ta pandemiczna rzeczywistość. Kwestia została poruszona i omówiona na Radzie Rodziców. Szkoła podjęła szereg działań w ramach niwelowania negatywnych efektów izolacji i zdalnej edukacji u uczniów naszej szkoły. Wszystkie działania są dostosowane do wieku uczniów oraz do zjawisk, które dotyczą konkretnej grupy uczniów czy klasy. Odbyły się  już dwa webinaria dla rodziców - o tematyce pedagogicznej oraz o bezpieczeństwie dzieci w sieci. W najbliższym czasie planowane jest kolejne.

Wraz z nauczycielami od początku pandemii na bieżąco omawiane są najistotniejsze kwestie dotyczące edukacji zdalnej, takie jak ilość i forma realizacji materiału w zmienionych warunkach. Istotna jest dla nas realizacja podstawy programowej i jej najistotniejszych elementów. Jednocześnie nie zapominamy o kompetencjach społecznych, które w zdalnych warunkach są trudniejsze do kształcenia. Stosujemy pracę w parach, czy grupach, rozmowy zaspokajające potrzebę dyskusji w grupie, przedstawienie swoich zainteresowań, lekcje kształcące kompetencje społeczne z nauczycielem wychowawcą. Od początku edukacji zdalnej na nauczycielskich spotkaniach wymienialiśmy się pomysłami na aktywizujące metody nauczania w edukacji zdalnej, w dużym stopniu zwiększyliśmy ilość wzajemnej obserwacji lekcji przez nauczycieli.

Odbyły się godziny wychowawcze z psychologiem i pedagogiem szkolnym dotyczące m.in. budowania relacji, wzajemnego szacunku, wzajemnego doceniania, okazywania sobie życzliwości, połączone z zadaniami do realizacji, kreatywnego myślenia, w starszych klasach o depresji młodzieńczej, znajomości swoich mocnych stron oraz dotyczące wyboru szkoły. W młodszych klasach od początku realizowany jest cykl zajęć poświęcony emocjom oraz samoregulacji emocji. Zajęcia z psychologiem i pedagogiem cały czas są kontynuowane. Na lekcjach informatyki odbyły się zajęcia dotyczące zagrożeń związanych z korzystania z sieci (w tym uzależnienie od komputera i prawa autorskie). Planowane są kolejne lekcje o tej tematyce oraz zajęcia na temat innych źródeł satysfakcji poza komputerem. Wychowawcy młodszych klas dbają o częste wychodzenie na dwór oraz realizują wiele projektów ściśle związanych z twórczością. Część zajęć poświęcona jest zabawom integracyjnym i dowolnym.

W ostatnim czasie ruszyły także duże, interdyscyplinarne projekty w klasach 4-7, dzięki którym zrealizujemy część podstawy programowej. Nauczyciele przygotowali tematy do wyboru. Małe zespoły uczniów, 3-4 osobowe, poszczególne etapy projektów będą realizować w domach lub online, jeśli warunki epidemiczne nie pozwolą na częste spotkania.  Celem jest zaktywizowanie uczniów, odciążenie od nauki zdalnej i stworzenie warunków do współpracy, interakcji oraz twórczego działania. Na czas pracy projektowej uczniowie w danym dniu (raz w miesiącu) będa mieli dzień wolny od nauki zdalnej.

Od początku dużo rozmawiamy z uczniami o ich trudnościach i potrzebach,  indywidualnie z tutorem oraz na forum klasy, z wychowawcą. Dostosowujemy nasze działania indywidualnie i grupowo, zależnie od potrzeb. Są uczniowie znoszący bardzo dobrze izolację i edukację zdalną i tacy, którzy mają większe trudności. Dużo naszych działań jest realizowanych w ramach kontaktu z konkretnymi rodzinami. W najbliższym czasie chcemy także przeprowadzić ankietę diagnozującą dobrostan i potrzeby uczniów aktualnie oraz na koniec roku, tak, aby zauważyć progres różnych zjawisk w szerszym gronie, na przestrzeni czasu.

Wspólne klasowe obchody świąt i dni tematyczne zamiast typowej lekcji też są celowym działaniem. W młodszych klasach odbył się Bal Karnawałowy, a w starszych - Euroweek. Będziemy organizować  Saint Patrick Day, Dzień Wiosny, Dzień Języków. Na najbliższych lekcjach z wychowawcą uczniowie mają za zadanie stworzyć pomysł na wspólne obchody dwudziestolecia szkoły w swoim klasowym gronie.

Mamy nadzieję, że te działania pomogą uczniom przetrwać ten trudny czas i zniwelować skutki pandemii.

Agnieszka Kamińska, Dyrektor szkoły.

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku