Aktualnie

17.04.2018

Nauczyciel naszej szkoły szkolił studentów UMCS

Odpowiednie przygotowanie do zawodu nauczyciela nowych pokoleń specjalistów jest sprawą niezwykle ważną i odpowiedzialną. To w ich rękach bowiem spoczywają edukacyjne losy naszych dzieci. Zwracając uwagę na wartość praktyki i doświadczenia w parcy z dzieckiem, wykładowcy z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  zorganizowali metodyczne warszaty dla studentów Pedagogiki Specjalnej tego wydziału w ramach przedmiotu: Metody wspomagania rozwoju dziecka. Do poprowadzenia ćwiczeń ze studentami została zaproszona Pani Agnieszka Godlewska, wychowawczyni klasy III A oraz trener Edukacji przez ruch, która dzieląc się wieloletnim doświadczeniem w pracy tą metodą, otworzyła przed adeptami zawodu, nowe kierunki przyszłej pracy pedagogicznej. Warsztaty bogate w prakyczne doświadczanie pracy metodą, solidne podstawy metodyczne oraz przykłady codziennej pracy z uczniami naszej szkoły zostały przyjęte przez studentów z wielkim entuzjazmem.Pani Agnieszko – Gratulujemy i prosimy o więcej! 

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku