Aktualnie

14.02.2018

Dzień Otwarty - Rekrutacja do szkoły 2018/2019

Szanowni Rodzice,

Zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi w dniu 3 marca od godziny 10:00 do 13:00. Spotkanie dla wszystkich chętnych i zainteresowanych podjęciem nauki w naszej szkole.

Od stycznia 2018 rozpoczęła się rekrutacja do klas I oraz uzupełniająca do dodatkowych klas II-VIII zgodnie z docelowym modelem szkoły, który zakłada istnienie dwóch równoległych klas w każdym roczniku.

Harmonogram głównych działań rekrutacyjnych:

1. Do klasy I:

• do końca lutego 2018 - indywidualne spotkania z dyrektorem szkoły (I etap),

• luty 2018 - grupowe spotkania rekrutacyjne dla dzieci i rodziców (II etap)

• marzec - ogłoszenie listy przyjętych dzieci do klas I

2. Do klas I-VIII:

• indywidualne spotkania z Dyrektorem po ustaleniu terminu przez Sekretariat

• przyjęciu do klas II i III decydują dni próbne oraz podsumowująca rozmowa z dyrektorem i wychowawcą klasy.

• przyjęciu do klas starszych - egzamin z jęz. polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz rozmowa dziecka wraz z rodzicami z dyrektorem i dwójką nauczycieli

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku